جستجو، بررسی، انتخاب

گفتگوی آزاد :: بعد از تایپ متن دکمه Enter را بزنید.
 

کارشناسی ارشد - میزان پارازیتیسم زنبور تریکوگراما

14

چکیده
زنبور پارازیتوئید تخم(Hym:Trichogrammatidea) Trichogramma brassicae از گروه حشرات ریز جثه با دامنه پروازی کم است که بیشتر در مناطقی با آب¬و¬هوای معتدل و مرطوب انتشار دارد. این حشره، پارازیتوئید تخم انواع پروانه¬هاست که در ایران از سال1353پرورش آن آغاز شد و هم¬اکنون عمدتا در شمال کشور علیه کرم ساقه خوار برنج به صورت اشباعی رهاسازی می¬شود. یکی از میزبان¬های مناسب برای پرورش انبوه این زنبور، تخم شب¬پره آرد Ephestia kuehniella (lep:pyralidea) است که توسط آب عسل روی صفحه¬ای چسبیده و در اختیار پارازیتوئید قرار داده می شود. اما این که تخم های مورد استفاده باید چه ویژگی ها و شرایطی داشته باشند تا حداکثر میزان پارازیتیسم زنبور حاصل شود مجهول بود. در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا روند تخمریزی میزبان از نظر اعداد و وزن تخم ها مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه در سه آزمایش جدا گانه که هر کدام در 2 تیمار و 10 تکرار انجام شد تاثیر وجود کرک میزبان روی تخم، اثر ماندگاری تخم در یخچال و تاثیر مدت دوره سرمادهی بر میزان پارازیتیسم زنبور بررسی شد. در این بررسی از زنبورهای ماده یک روزه جفت گیری کرده استفاده شد. پچ تخم ها به مدت 24 ساعت در اختیار این زنبورها قرار داده شد. بعد از 5 روز تخم¬های پارازیته شده شمارش و ثبت شد. بررسی روند تخمریزی نشان می دهد که با فازایش سن ماده تعداد تخم کاهش اما وزن تخم گذاشته شده بتدریج افزایش میابد با این حال اختلاف معناداری در اندازه و وزن تخم ها مشهاده نشد و تخم ها یکسان تلقی شدند. نتایج میزان پارازیتیسم نشان داد که تخم¬های کرک دار نسبت به تخم¬های تازه بدون کرک به میزان بیشتری پارازیته شدند. برطبق نتایج، فیریز کردن تخم¬های تازه به مدت 24 ساعت علاوه¬بر این¬که از خروج لاروها و مشکلات ناشی از آن جلوگیری می¬کند، تاثیر چندانی در کاهش پارازیتیسم ندارد. اما هرچه مدت زمان نگهداری تخم¬ها در یخچال (°C4) و فیریزر (°C 20 ) بیشتر شود از کیفیت تخم¬ها برای پارازیتیسم کاسته می¬شود.


دانلود فایل  (224.9 کیلوبایت)


پوریا آبرون  |  1393/04/13  |  14 دانلود  |  1685 بازدید  |  پوریا آبرون  |  The 1st National Conference on Stable Agriculture and Natural Resources

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید

پر بازدیدترین برچسب ها