جستجو، بررسی، انتخاب

گفتگوی آزاد :: بعد از تایپ متن دکمه Enter را بزنید.
 

مدیریت - بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری

5

ه‎دنبال تفکیک مدیریت شرکت‎ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت خدمات حسابرسی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می‎تواند همچون ابزار مراقبت از منافع گروه‎های ذینفع عمل کرده و زمینۀ استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه‎گذاری بهینه با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان را فراهم کند. این پژوهش با هدف مطالعۀ جنبه‎ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در ایران، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎پردازد. برای تعیین کیفیت حسابرسی از چهار شاخص تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، دورۀ تصدی حسابرس و استقلال حسابرس و به‎منظور محاسبۀ کارایی سرمایه‎گذاری از مدل ریچاردسون (2006) استفاده شده است. هدف پژوهش از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی و پس‎رویدادی است. با بهره‎مندی از روش نمونه‎گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 100 شرکت نمونه برای دورۀ زمانی 1390- 1385 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‎های پژوهش از روش داده‎های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد در کل بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، بهبود کیفیت حسابرسی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‎گذاران و برطرف کردن مشکلات نمایندگی، به‎افزایش کارایی سرمایه‎گذاری منجر می‎شود.


دانلود فایل  (392.2 کیلوبایت)


وحید تقی زاده خانقاه  |  1394/07/04  |  5 دانلود  |  638 بازدید  |  وحید تقی زاده خانقاه

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید

پر بازدیدترین برچسب ها